JESTEŚMY SISMATEC

propozycja poprawy

Powiadomienie o propozycji poprawy i skardze

Sismatec nieustannie poszukuje możliwości poprawy procesów pracy, serwisu i rozwiązań technicznych. Możemy sobie wyobrazić, że uważasz, iż inne podejście pozwoliłoby na poprawę różnych kwestii. Takich jak serwis, konserwacja i nasza komunikacja wobec Ciebie.

Wspólna praca na rzecz najwyższej wydajności

Jeśli masz skargę lub sugestię poprawy dotyczącą naszych metod pracy lub naszych rozwiązań. Jeśli tak, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, czego dotyczy skarga, jak powstała i co mogliśmy zrobić lepiej, aby jej zapobiec. Razem z Państwem przechodzimy przez proces, aby ostatecznie wypracować metodę pracy/rozwiązanie, z którego Państwo jako klienci będą maksymalnie zadowoleni.
Onderhoudscontracten | Sismatec

Formularz poprawy | reklamacji

Sismatec

Twój wniosek został złożony. Co dalej?

Jeśli przesłałeś załączony formularz, nasz dział serwisowy wraz z odpowiedzialnym właścicielem procesu w Sismatec zajmie się reklamacją. Na podstawie złożonej przez Państwa propozycji usprawnienia sprawdzimy proces, w razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem po więcej szczegółów i poszukamy najlepszego możliwego (przyszłego) rozwiązania wewnętrznie lub wspólnie z producentem.

Rozstrzygnięcie Twojej skargi może nastąpić na wiele sposobów. Czasami po wskazówce od nas możesz sam naprawić reklamację, ale może się też zdarzyć, że będziemy musieli odwiedzić serwisanta, aby naprawić reklamację. Albo że powinniśmy szukać rozwiązania u producenta. W zależności od charakteru i szybkości naszego rozwiązania, zaplanujemy Twój problem lub wymaganie. Oznacza to głównie informowanie o czasie trwania, znalezienie merytorycznego rozwiązania, umówienie ewentualnych wizyt kontrolnych oraz przeprowadzenie z Państwem ostatecznej rozmowy na temat zaproponowanego rozwiązania.